Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
03.10.2019 18.10.2019, 10:00 Przygotowanie do digitalizacji zbioru rękopisów stanowiących przedmiot projektu „Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku” realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 AR-RZ-262-41/2019 usługi
27.09.2019 07.10.2019, 9:00 Usługa przeglądów okresowych, bieżących napraw samochodów, serwisu ogumienia, wyważania i ustawiania geometrii kół, wymiany opon oraz napraw przyczep i naczep AR-RZ-262-44/2019 usługi
25.09.2019 07.10.2019, 10:00 Ochrona obiektów IMGW-PIB w 35 lokalizacjach z podziałem na 7 części AR-RZ-262-35/2019 usługi
23.09.2019 01.10.2019, 10:00
08.10.2019, 10:00
Dostawa części zamiennych AWOS – organizacja magazynu centralnego z podziałem na 5 części AR-RZ-262-42/2019 dostawy
17.09.2019 25.09.2019, 9:30 Świadczenie usług serwisowania agregatów prądotwórczych w obiektach IMGW-PIB AR-RZ-262-43/2019 usługi
10.09.2019 25.09.2019, 10:00 Wykonanie prac remontowych w obiekcie Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu przy ul. Granicznej 201 AR-RZ-262-39/2019 roboty budowlane
29.08.2019 06.09.2019, 9:00 Świadczenie usługi polegającej na wystawieniu i zakotwiczeniu na wybranych przez Zamawiającego pozycjach w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim trzech morskich boi meteorologicznych, będących własnością IMGW-PIB AR-RZ-262-34/2019 usługi
30.08.2019 30.08.2019, 9:30 Dostawa 2 sztuk samochodów terenowych typu pick-up AR-RZ-262-38/2019 dostawy
19.08.2019 04.09.2019, 11:00
06.09.2019, 11:00
Ochrona obiektów IMGW-PIB w lokalizacjach w Warszawie i Legionowie, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu i w Gdyni, z podziałem na 5 części AR-RZ-262-30/2019 usługi
01.08.2019 09.08.2019, 9:30 Dostawa akcesoriów komputerowych z podziałem na 5 części AR-RZ-262-32/2019 dostawy