Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
07.11.2019 18.11.2019, 11:00 Usługa sprzątania powierzchni zewnętrznych oraz pielęgnacja terenów zielonych obiektów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z podziałem na 3 części AR-RZ-262-47/2019 usługi
05.11.2019 13.11.2019, 11:00
15.11.2019, 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 6 części AR-RZ-262-48/2019 dostawy
29.10.2019 08.11.2019, 9:30
12.11.2019, 9:30
Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych oraz ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne w okresie obowiązywania umowy AR-RZ-262-37/2019 usługi
29.10.2019 29.11.2019, 11:00 Ubezpieczenie floty pojazdów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w 2020 roku AR-RZ-262-50/2019 usługi
28.10.2019 08.01.2020, 11:00
30.04.2020, 11:00
Modernizacja sieci radarów meteorologicznych POLRAD / POLRAD Weather Radar Modernization OVFMP 4A.3.1 dostawy
18.10.2019 29.10.2019, 10:00
31.10.2019, 10:00
Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku” realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 AR-RZ-262-51/2019 usługi
14.10.2019 14.11.2019, 9:00
18.11.2019, 9:00
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB z podziałem na 4 części AR-RZ-262-46/2019 dostawy
04.10.2019 05.11.2019, 9:00
14.11.2019, 11:00
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin AR-RZ-262-36/2019 usługi
03.10.2019 18.10.2019, 11:00 Wykonanie prac remontowych w obiekcie Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu przy ul. Granicznej 201 AR-RZ-262-45/2019 roboty budowlane
03.10.2019 18.10.2019, 10:00 Przygotowanie do digitalizacji zbioru rękopisów stanowiących przedmiot projektu „Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku” realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 AR-RZ-262-41/2019 usługi