Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
20.04.2020 22.05.2020, 10:00
26.05.2020, 11:00
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin WZP-262-6/2020 usługi
01.04.2020 08.06.2020, 11:00
19.06.2020, 11:00
Dostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia w ramach projektu POPDOW (komputery) z podziałem na 3 części./„Personal Productivity and Office Equipment – Part 1 (computers)” divided into three (3) lots OVFMP 4A.4.3a dostawy
13.03.2020 14.04.2020, 9:00
11.05.2020, 10:00
Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów i serwera z terminalami z podziałem na trzy części WZP-262-9/2020 dostawy
09.03.2020 09.04.2020, 11:00
19.05.2020, 11:00
Najem długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części WZP-262-2/2020 dostawy
20.02.2020 28.02.2020, 11:00
03.03.2020, 11:00
Świadczenie usług pielęgnacji terenów zielonych i sprzątania przylegających do nich powierzchni zewnętrznych w obiektach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB z podziałem na 7 części WZP-262-5/2020 usługi
18.02.2020 26.02.2020, 11:00
03.03.2020, 9:00
Świadczenie usług kurierskich w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy WZP-262-7/2020 usługi
10.02.2020 26.02.2020, 10:00 Wykonanie rozbiórki trzech masztów meteorologicznych o konstrukcji stalowej kratownicowej wraz z fundamentami na terenie IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61 WZP-262-4/2020 roboty budowlane
31.01.2020 04.03.2020, 9:00 Dostawa sprzętu komputerowego, przełączników sieciowych, kart sieciowych z podziałem na 2 części WZP-262-1/2020 dostawy
24.01.2020 10.02.2020, 9:30 Rozbudowa posterunku meteorologicznego o urządzenie pomiarowe z konstrukcją pod antenę odbioru satelitarnych danych meteorologicznych Sentinel dla IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14 wraz z wykonaniem przyłączenia zasilania elektrycznego do wewnętrznej instalacji inwestora oraz wykonaniem utwardzonego ciągu komunikacyjnego WZP-262-3/2020 roboty budowlane
03.12.2019 18.12.2019, 9:00 Przebudowa pomieszczeń na cele Stacjonarnego Centrum Analizowania i Opracowania Danych Satelitarnych w budynku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14 AR-RZ-262-49/2019 roboty budowlane