Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
05.08.2020 08.09.2020, 11:00
25.09.2020, 10:00
Najem długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części WZP-262-25/2020 dostawy
05.08.2020 13.08.2020, 11:00
09.09.2020, 11:00
„Dostawa części do meteorologicznej boi pomiarowej oraz przeprowadzenie szkolenia dla 2 pracowników Zamawiającego”. WZP-262-28/2020 dostawy
29.07.2020 13.08.2020, 10:00 Ocieplenie budynku modułowego typu kontener z montażem elewacji w systemie kasetonowym w Dźwirzynie” WZP-262-27-2020 roboty budowlane
16.07.2020 28.07.2020, 11:00 Dostawa balonów meteorologicznych do pomiarów radiosondażowych i pomiarów ozonu z podziałem na 2 części WZP-262-24/2020 dostawy
08.07.2020 28.07.2020, 10:00 Remont budynku Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu w zakresie wymiany spoinowania elewacji, wymiany pokrycia stropodachów, wymiany konstrukcji stalowych na dachach, remontu pomieszczeń wewnątrz budynku oraz remontu instalacji elektrycznej WZP-262-22/2020 roboty budowlane
08.07.2020 10.08.2020, 11:00 Świadczenie usługi wsparcia w utrzymaniu w pracy operacyjnej dwóch klastrów obliczeniowych: GRAD i EUROS WZP-262-23/2020 usługi
01.07.2020 13.08.2020, 11:00
05.11.2020, 11:00
Modernization and extension of the Telemetry System for hydrological modeling and forecasting, including radiative data and connection provision” (Divided into two (2) lots). / Modernizacja i rozbudowa systemu telemetrycznego stacji pomiarowych dla potrzeb modelowania i prognozowania hydrologicznego z uwzględnieniem danych radiacyjnych wraz z zapewnieniem łączności (z podziałem na 2 części) OVFMP 4A.1.1 dostawy
30.06.2020 31.07.2020, 9:00
04.08.2020, 9:00
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin WZP-262-15/2020 usługi
29.06.2020 30.07.2020, 9:00 Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów z podziałem na dwie części WZP-262-21/2020 dostawy
25.06.2020 28.07.2020, 9:00 Dostawa 2 160 radiosond meteorologicznych i 47 kompletów akcesoriów do radiosondażowych pomiarów profili ozonu z podziałem na 2 części. WZP-262-20/2020 dostawy