Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
01.07.2020 13.08.2020, 11:00
30.09.2020, 11:00
Modernization and extension of the Telemetry System for hydrological modeling and forecasting, including radiative data and connection provision” (Divided into two (2) lots). / Modernizacja i rozbudowa systemu telemetrycznego stacji pomiarowych dla potrzeb modelowania i prognozowania hydrologicznego z uwzględnieniem danych radiacyjnych wraz z zapewnieniem łączności (z podziałem na 2 części) OVFMP 4A.1.1 dostawy
30.06.2020 31.07.2020, 9:00
04.08.2020, 9:00
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin WZP-262-15/2020 usługi
29.06.2020 30.07.2020, 9:00 Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów z podziałem na dwie części WZP-262-21/2020 dostawy
25.06.2020 28.07.2020, 9:00 Dostawa 2 160 radiosond meteorologicznych i 47 kompletów akcesoriów do radiosondażowych pomiarów profili ozonu z podziałem na 2 części. WZP-262-20/2020 dostawy
22.06.2020 05.08.2020, 12:00
14.08.2020, 11:00
Modernization of the Aerological Measurement Stations / Modernizację Stacji Pomiarów Aerologicznych OVFMP 4A.1.9 dostawy
10.06.2020 30.06.2020, 10:00 Wykonanie robót budowlanych w obiektach IMGW-PIB w Gdyni, z podziałem na 4 części: Część nr 1- Budowa aktynometrycznej wieży pomiarowo-obserwacyjnej na terenie Stacji Meteorologicznej w Kołobrzegu – Dźwirzynie, Część nr 2 – Ocieplenie budynku modułowego typu kontener z montażem elewacji w systemie kasetonowym w Dźwirzynie, Część nr 3 – Budowa wieży pomiarowej H=20 m w ogródku meteorologicznym w Świnoujściu, Część nr 4 – Montaż słupa łamanego na dachu budynku Aeroklubu Szczecińskiego. WZP-262-19/2020 roboty budowlane
03.06.2020 16.06.2020, 11:00
18.06.2020, 11:00
Opracowanie produktów geoprzestrzennych (chmura punktów oraz ortofotomapa) wykonanych na podstawie nalotu pomiarowego z wykorzystaniem techniki LIDAR i technik teledetekcyjnych na wskazanych odcinkach wałów przeciwpowodziowych WZP-262-17/2020 usługi
29.05.2020 15.06.2020, 10:00 Usługa digitalizacji zbioru XIX i XX-wiecznych rękopisów realizowana na potrzeby projektu HISTKLIM polegająca na wykonaniu digitalizacji około 15 000 (+/- 1%) stron ze zbioru rękopisów stanowiących przedmiot projektu „Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku, realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 WZP-262-18/2020 usługi
28.05.2020 15.06.2020, 11:00 Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla istniejących budynków biurowo-administracyjnych na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie WZP-262-16/2020 roboty budowlane
25.05.2020 04.06.2020, 11:00 Monitoring sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony osób i mienia obiektów IMGW-PIB z podziałem na 7 części WZP-262-14/2020 usługi