Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
10.12.2020 18.12.2020, 11:00 „Usługa odkwaszenia zbioru rękopisów stanowiących przedmiot projektu „Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku”, realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” WZP-262-38/2020 usługi
10.12.2020 18.12.2020, 10:00
23.12.2020, 11:00
„Dostawa przyrządów do pomiaru parametrów meteorologicznych na potrzeby lotniskowych stacji meteorologicznych oraz HMSPO” WZP-262-37/2020 dostawy
13.11.2020 16.12.2020, 10:00
23.12.2020, 10:00
„Najem długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części” WZP-262-36/2020 dostawy
10.11.2020 20.11.2020, 10:00 Dostawa 3 sztuk przepływomierzy profilujących ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) wraz z zestawem precyzyjnego odbiornika GPS do głębokich wód WZP-262-35/2020 dostawy
23.10.2020 01.12.2020, 10:00
03.12.2020, 10:00
„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części” WZP-262-34/2020 usługi
21.10.2020 24.11.2020, 10:00 „Wielkoformatowy system ekranowy z procesorem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji” WZP-262-26/2020 dostawy
16.09.2020 20.10.2020, 9:00
23.10.2020, 10:00
„Dostawa energii elektrycznej do obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych na terenie całego kraju z podziałem na dwie części” WZP-262-31/2020 dostawy
02.09.2020 17.09.2020, 10:00
01.10.2020, 10:00
Świadczenie usług pocztowych z podziałem na 3 części WZP-262-29/2020 usługi
26.08.2020 11.09.2020, 10:00 „Ocieplenie budynku modułowego typu kontener z montażem elewacji w systemie kasetonowym w Dźwirzynie” WZP-262-30/2020 roboty budowlane
24.08.2020 06.10.2020, 11:00
03.11.2020, 11:00
„Dostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia – cz. 2 (drukarki)”/ „Personal Productivity and Office Equipment – Part 2 (printers)” OVFMP 4A.4.3b dostawy