Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
27.06.2017 11.07.2017, 10:00
12.07.2017, 10:00
Remont instalacji odgromowej budynków PSHM znajdujących się na terenie siedziby Oddziału IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14 w trybie „zaprojektuj i wybuduj” ZP/2/2017/OKk roboty budowlane
27.06.2017 07.07.2017, 10:00 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu OWr/03/PN/U/W-BA/KO,KZ,Um./17 usługi
26.06.2017 04.07.2017, 10:00
05.07.2017, 10:00
Dostawa 5 zestawów hydrofonów do Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni 12/D/PN/OGa/OC/2017 dostawy
23.06.2017 11.07.2017, 10:00
14.07.2017, 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przeniesienie stacji klimatologicznej Dziwnów do nowej lokalizacji” 9/RB/PN/OGa/DSPO/PSHM/2017 roboty budowlane
22.06.2017 10.07.2017, 10:00 Przetarg ustny – licytacja: dzierżawa gruntu o powierzchni 22 m² w celu prowadzenia drobnej działalności gospodarczej usługi
22.06.2017 30.06.2017, 10:00 Usługa przeglądów okresowych, bieżących napraw samochodów, serwisu ogumienia, wyważania i ustawiania geometrii kół, wymiany opon oraz napraw przyczep należących do Zamawiającego, będących w dyspozycji Oddziału Zamawiającego w Poznaniu AZ/10/PN/U/AA/ko,kz,um,PSHM/17 usługi
14.06.2017 28.06.2017, 9:30 Dostawa środków transportu dla IMGW-PIB z podziałem na 4 części AZ/8/PN/D/AA/inw/17 dostawy
06.06.2017 23.06.2017, 10:00 Modernizacja pokrycia dachowego budynku B i kanału tarowniczego przyległego do budynku B w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie AZ/9/PN/RB/AA/kdzp/17 roboty budowlane
02.06.2017 21.06.2017, 10:00
26.06.2017, 10:00
Remont, polegający na wymianie istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z remontem instalacji wewnętrznych c. o., c. u. w. i gaz. w budynkach Oddziału IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14 AZ/7/PN/RB/AA/inw/17 roboty budowlane
02.06.2017 12.06.2017, 10:00 Dostawa 5 zestawów hydrofonów do Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni 8/D/PN/OGa/OC/2017 dostawy