Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
26.06.2017 04.07.2017, 10:00
05.07.2017, 10:00
Dostawa 5 zestawów hydrofonów do Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni 12/D/PN/OGa/OC/2017 dostawy
23.06.2017 11.07.2017, 10:00
14.07.2017, 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przeniesienie stacji klimatologicznej Dziwnów do nowej lokalizacji” 9/RB/PN/OGa/DSPO/PSHM/2017 roboty budowlane
22.06.2017 10.07.2017, 10:00 Przetarg ustny – licytacja: dzierżawa gruntu o powierzchni 22 m² w celu prowadzenia drobnej działalności gospodarczej usługi
22.06.2017 30.06.2017, 10:00 Usługa przeglądów okresowych, bieżących napraw samochodów, serwisu ogumienia, wyważania i ustawiania geometrii kół, wymiany opon oraz napraw przyczep należących do Zamawiającego, będących w dyspozycji Oddziału Zamawiającego w Poznaniu AZ/10/PN/U/AA/ko,kz,um,PSHM/17 usługi
14.06.2017 28.06.2017, 9:30 Dostawa środków transportu dla IMGW-PIB z podziałem na 4 części AZ/8/PN/D/AA/inw/17 dostawy
06.06.2017 23.06.2017, 10:00 Modernizacja pokrycia dachowego budynku B i kanału tarowniczego przyległego do budynku B w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie AZ/9/PN/RB/AA/kdzp/17 roboty budowlane
02.06.2017 21.06.2017, 10:00
26.06.2017, 10:00
Remont, polegający na wymianie istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z remontem instalacji wewnętrznych c. o., c. u. w. i gaz. w budynkach Oddziału IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14 AZ/7/PN/RB/AA/inw/17 roboty budowlane
02.06.2017 12.06.2017, 10:00 Dostawa 5 zestawów hydrofonów do Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni 8/D/PN/OGa/OC/2017 dostawy
02.06.2017 10.07.2017, 11:00
24.07.2017, 11:00
Modernizacja zasobów dyskowych IMGW-PIB oraz niezbędnego środowiska AZ/3/PN/D/AI/C2.6.1/17 dostawy
29.05.2017 13.06.2017, 10:00
19.06.2017, 10:00
Budowa SHM Kołobrzeg w nowej lokalizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” 7/RB/PN/OGa/DSPO/PSHM/2017 roboty budowlane