Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
25.07.2017 03.08.2017, 10:00 Opracowanie dwóch dokumentacji projektowo-technicznych, na modernizację i odwodnienie budynków oraz jednej ekspertyzy stanu technicznego budynku, dla IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu OWr/05/PN/U/W-BA/KO,KZ,Um./17 usługi
12.07.2017 20.07.2017, 12:00 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz IMGW-PIB Oddział w Poznaniu. OWr/04/PN/U/W-BA/KO,KZ,Um./17 usługi
16.01.2017 24.02.2017, 10:00
09.03.2017, 10:00
Wsparcie w utrzymaniu w pracy operacyjnej klastra obliczeniowego GRAD wykorzystywanego dla obliczeń numerycznego modelu prognozy pogody COSMO AZ/1/PN/U/NO/172,2060/17 usługi
03.07.2017 12.07.2017, 9:30 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z podziałem na 3 części AZ/6/PN/D/NO/ko,PSHM,um/17 dostawy
29.06.2017 01.08.2017, 23:59 Pomoc techniczna i Szkolenie oraz Wsparcie IMGW-PIB POPDOW/5.5/1 usługi
29.06.2017 17.07.2017, 10:00 Modernizacja pokrycia dachowego budynku B i kanału tarowniczego przyległego do budynku B w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie AZ/11/PN/RB/AA/kdzp/17 roboty budowlane
28.06.2017 13.07.2017, 10:00 Realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Remont układu drogowego oraz budynku gospodarczo-garażowego SHM w Toruniu” 11/RB/PN/OGa/DSPO/PSHM/2017 roboty budowlane
28.06.2017 12.07.2017, 11:00 Dostawa samobieżnego penetrometru statycznego CPT/CPTU do wykonywania sondowań statycznych w gruncie (wraz z wyposażeniem) z przyczepą transportową na podwoziu kołowym dwuosiowym (z osłoną) umożliwiającym holowanie przez samochód 1/OTKZ/PN/D/U/17 dostawy
27.06.2017 11.07.2017, 10:00
12.07.2017, 10:00
Remont instalacji odgromowej budynków PSHM znajdujących się na terenie siedziby Oddziału IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14 w trybie „zaprojektuj i wybuduj” ZP/2/2017/OKk roboty budowlane
27.06.2017 07.07.2017, 10:00 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu OWr/03/PN/U/W-BA/KO,KZ,Um./17 usługi