Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

BOK
Biuro Obsługi Klienta

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274
tel: (22) 56-94-540

e-mail: bok@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
09.11.2017 17.11.2017, 10:00 Dostawa i montaż mebli, krzeseł i foteli biurowych oraz mebli biurowych AZ/32/PN/D/PS/PSHM/17 dostawy
09.11.2017 19.12.2017, 9:00
13.12.2017, 9:00
Kompleksowa usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych AZ/27/PN/U/AA/ko/17 usługi
08.11.2017 17.11.2017, 10:00 Dostawa części zamiennych do stacji telemetrycznych AZ/33/PN/D/PS/um2061/17 dostawy
07.11.2017 15.11.2017, 9:30
17.11.2017, 9:30
Dostawa sprzętu bezpieczeństwa dla ekip terenowych PSHM z podziałem na 6 części. AZ/29/PN/D/WH/PSHM/17 dostawy
06.11.2017 14.11.2017, 12:00
16.11.2017, 12:00
Dostawa urządzeń do pomiarów przepływu wody w rzekach AZ/30/PN/D/PS/PSHM/17 dostawy
06.11.2017 14.11.2017, 10:00 Dostawa części zamiennych na potrzeby stacji wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN z podziałem na 2 części AZ/24/PN/D/PS/um2061/17 dostawy
06.11.2017 14.11.2017, 9:30 Dostawa i uruchomienie Radiometru mikrofalowego do pomiaru profilu temperatury w atmosferze na potrzeby realizacji projektu AIR BORDER AZ/15/PN/D/K-BA/AIR BORDER/17 dostawy
03.11.2017 13.11.2017, 10:30 Przeglądy i naprawy samochodów należących do IMGW-PIB Oddziału Morskiego w Gdyni 20/U/PN/OGa/ko,kz,um./2017 usługi
31.10.2017 07.12.2017, 10:00 Świadczenie usług asysty technicznej i usług serwisowych dla wdrożonego w IMGW-PIB Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) AZ/17/PN/U/AI/ko/17 usługi
27.10.2017 06.11.2017, 12:00
08.11.2017, 12:00
Dostawa łodzi wraz z wyposażeniem z podziałem na 8 części AZ/25/PN/D/PS/PSHM/17 dostawy