Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

BOK
Biuro Obsługi Klienta

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274
tel: (22) 56-94-540

e-mail: bok@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
10.04.2018 17.05.2018, 9:00
25.05.2018, 9:00
Świadczenie usługi masowego wysyłania SMS dla IMGW-PIB AZ/8/PN/U/AI/um/18 usługi
09.04.2018 16.05.2018, 11:00
13.06.2018, 11:00
Świadczenie usług telefonii IP dla IMGW-PIB AZ/7/PN/U/AI/ko/18 usługi
06.04.2018 16.05.2018, 10:00
30.05.2018, 10:00
Dostawa, wdrożenie, migracja z obecnych rozwiązań oraz świadczenie usługi utrzymania w pracy operacyjnej łączy internetowych, routerów brzegowych, systemu zabezpieczeń sieci (Firewall) oraz systemu ochrony przed atakami DDos dla IMGW-PIB AZ/5/PN/U/AI/um.172,um.173,um.174/18 usługi
04.04.2018 10.05.2018, 11:00
29.05.2018, 11:00
Dostawa, wdrożenie, migracja z obecnie wykorzystywanej sieci oraz utrzymanie w pracy operacyjnej sieci WAN dla IMGW-PIB AZ/6/PN/U/AI/ko/18 usługi
04.04.2018 10.05.2018, 9:30
15.05.2018, 9:30
Świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych (GPRS) dla IMGW-PIB AZ/9/PN/U/AI/um/18 usługi
28.03.2018 12.04.2018, 9:00 Remont, polegający na wymianie istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z remontem instalacji wewnętrznych c. o., c. u. w., elektrycznej i gazowej w budynkach Oddziału IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14, oraz przebudowa przyłącza gazowego i wykonanie pomiędzy budynkami sieci zewnętrznych: gazowej, c. o. i kanalizacji sanitarnej (w zakresie zgodnym z projektem budowlanym) AZ/4/PN/RB/AA/inw/18 roboty budowlane
26.03.2018 25.04.2018, 10:20 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Słupsku, ul. Drewniana
14.03.2018 18.04.2018, 12:00 Ogłoszenie o licytacji w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z prawem własności znajdującego się na nieruchomości budynku, położonej w miejscowości Zamość przy ul. Obronnej 1
02.02.2018 15.02.2018, 9:00
16.02.2018, 9:00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla sieci WAN IMGW-PIB AZ/2/PN/U/AI/ko/18 usługi
03.01.2018 16.01.2018, 10:00
18.01.2018, 10:00
Kompleksowa usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej AZ/43/PN/U/AA/ko/17 usługi