Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia

18.02.2020

Sprawowanie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamierzenia budowlanego pn.: Budowa i przebudowa wewnętrznego układu drogowego w zakresie: dróg manewrowych, stanowisk postojowych i chodników wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego na terenie siedziby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 2/3 – Etap I

Celem zapytania ofertowego jest oszacowanie wartości usługi – pozyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia stosownej procedury przetargowej. Termin składania ofert: Oferty prosimy składać na adres e-mailowy: barbara.ziniewicz@imgw.pl do dnia 20.02.2020 r. do godziny: 12.00 Załączniki: Zapytanie ofertowe – inspektor nadzoru inwestorskiego BiałystokData dodania: 18 lutego 2020 14:19 Dodany przez: Agnieszka Madejak Rozmiar: 769 KB Pobrano: 30 IMGW etapyData dodania: 18 lutego […]

Czytaj więcej

18.02.2020

Opracowanie produktów geoprzestrzennych (chmura punktów oraz ortofotomapa) wykonane na podstawie nalotu pomiarowego z wykorzystaniem techniki LiDAR i technik teledetekcyjnych na wskazanych odcinkach wałów przeciwpowodziowych

Niniejsze zapytanie stanowi wstępne rozeznanie rynku i posłuży do oszacowania wartości zamówienia. Zamówienie będzie udzielone w drodze późniejszego postępowania przetargowego. Termin składania ofert: do dnia 25.02.2020 r. Załączniki: Szacowanie wartości zamówienia – opisData dodania: 18 lutego 2020 12:58 Dodany przez: Agnieszka Madejak Rozmiar: 245 KB Pobrano: 46 Załącznik nr.1 do zapytania ofertowegoData dodania: 18 lutego 2020 12:58 Dodany przez: Agnieszka […]

Czytaj więcej