Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

BOK
Biuro Obsługi Klienta

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274
tel: (22) 56-94-540

e-mail: bok@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Ponowne wykorzystanie danych

Ponowne wykorzystanie danych

Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego dostępne są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem: http://dane.imgw.pl/ oraz na stronie www.pogodynka.pl.

Dane, które nie zostały udostępnione powyższymi sposobami, mogą być przekazane na wniosek.

W celu ułatwienia dostępu do danych oraz uproszczenia obsługi systemu teleinformatycznego służącego ich udostępnianiu IMGW-PIB udostępnia następujące dokumenty:

 

  1. Listę danych dostępnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
  2. Listę danych dostępnych za pośrednictwem strony www.pogdynka.pl
  3. Mapę meteorologicznych stacji pomiarowych
  4. Mapę hydrologicznych stacji pomiarowych
  5. Instrukcję obsługi systemu teleinformatycznego
  6. Słowniki
  7. Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie
  8. Regulamin udostępniania danych

Reklamacje i problemy techniczne można składać pod adresem e-mail: bok@imgw.pl

 

IMGW-PIB planuje digitalizację historycznych danych klimatologicznych z okresu przed rokiem 1966. Prosimy o wypełnienie ankiety (5 pytań) w celu wyrażenia opinii na temat planowanego przedsięwzięcia.