Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

BOK
Biuro Obsługi Klienta

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274
tel: (22) 56-94-540

e-mail: bok@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Ponowne wykorzystanie danych

Ponowne wykorzystanie danych

Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego dostępne są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem: http://dane.imgw.pl/ oraz na stronie www.pogodynka.pl.

Dane, które nie zostały udostępnione powyższymi sposobami, mogą być przekazane na wniosek.

W celu ułatwienia dostępu do danych oraz uproszczenia obsługi systemu teleinformatycznego służącego ich udostępnianiu IMGW-PIB udostępnia następujące dokumenty:

 

  1. Listę danych dostępnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
  2. Listę danych dostępnych za pośrednictwem strony www.pogdynka.pl
  3. Mapę meteorologicznych stacji pomiarowych
  4. Mapę hydrologicznych stacji pomiarowych
  5. Słowniki
  6. Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie

Reklamacje i problemy techniczne można składać pod adresem e-mail: bok@imgw.pl

 

IMGW-PIB planuje digitalizację historycznych danych klimatologicznych z okresu przed rokiem 1966. Prosimy o wypełnienie ankiety (5 pytań) w celu wyrażenia opinii na temat planowanego przedsięwzięcia.