Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

BOK
Biuro Obsługi Klienta

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274
tel: (22) 56-94-540

e-mail: bok@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Organy i osoby   >   Rada Naukowa

Rada Naukowa

  1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
  2. Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa ustawa i regulamin uchwalony przez tę Radę.

 

LISTA CZŁONKÓW

RADY NAUKOWEJ IMGW-PIB IX kadencji

( 2017 -2021)

 

L. p. IMIĘ I NAZWISKO
1. prof. dr hab. inż. Tomasz HEESE – przewodniczący Rady Naukowej
2. mgr Mateusz BALCEROWICZ
3. dr hab. inż. Robert BANASIAK
4. prof. dr hab. Kazimierz BANASIK
5. dr Marek CHABIOR
6. dr inż. Jerzy GRELA
7. dr inż. Marek HALINIAK
8. dr Ewa JAKUSIK
9. mgr Krzysztof JURCZAK
10. dr Małgorzata KĘPIŃSKA -KASPRZAK
11. mgr inż. Robert KĘSY
12. mgr inż. Krystyna KONCA-KĘDZIERSKA
13. mgr Agnieszka KOSIŃSKA
14. mgr inż. Beata KOWALSKA
15. mgr inż. Iwona KOZA
16. mgr Andrzej KULON
17. dr Danuta LIMANÓWKA
18. dr Bożena ŁAPETA
19. prof. dr hab. inż. Maciej MACIEJEWSKI
20. dr hab. Artur MAGNUSZEWSKI
21. prof. dr hab. inż. Wojciech MAJEWSKI
22. dr Andrzej MAZUR
23. prof. dr hab. inż. Marian MOKWA
24. prof. dr hab. inż. Tomasz OKRUSZKO
25. dr hab. inż. Bogdan OZGA-ZIELIŃSKI
26. mgr inż. Krystyna PIANKO-KLUCZYŃSKA
27. prof. dr hab. inż. Laura RADCZUK
28. prof. dr hab. inż. Kazimierz RÓŻDŻYŃSKI
29. dr inż. Piotr STRUZIK
30. dr hab. Jan SZTURC
31. mgr inż. Jerzy SUKOW
32. dr hab. inż. Tamara TOKARCZYK
33. prof. dr hab. Zbigniew USTRNUL
34. mgr inż. Lech UNCZUR
35. dr hab. inż. Beniamin WIĘZIK
36. dr hab. inż. Jan WINTER
37. dr hab. Roman WÓJCIK
38. dr inż. Jan WRÓBLEWSKI
39. dr hab. inż. Tamara ZALEWSKA
40. prof. dr hab. inż. Jan ŻELAZO

 

SKŁAD OSOBOWY

PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ

INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

IX KADENCJI

 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. prof. dr hab. inż. Tomasz Heese Przewodniczący Rady Naukowej
2. dr hab. inż. Tamara Zalewska

 

Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej

Przewodnicząca Komisji Oceanologii

3. prof. dr hab. inż. Marian Mokwa Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
4. dr hab. Jan Szturc Przewodniczący Komisji Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery
5. dr hab. inż. Tamara Tokarczyk Przewodnicząca Komisji Hydrologii
6. dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński Przewodniczący Komisji Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód
7. mgr Krzysztof Jurczak Przewodniczący Komisji ds. Państwowej Służby Meteorologiczno-Hydrologicznej
8. dr Ewa Jakusik Przewodnicząca Komisji Planu i Finansów
9. prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich
10. dr inż. Przemysław Łagodzki Dyrektor IMGW-PIB

 

 

Przewodniczących (stałych) Komisji Rady Naukowej:

  1. Komisja Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery – dr hab. Jan Szturc
  2. Komisja Hydrologii     – dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. nadzw. IMGW-PIB
  3. Komisja Oceanologii  – dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. nadzw. IMGW-PIB
  4. Komisja Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód – dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. nadzw. IMGW-PIB
  5. Komisja ds. Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej – mgr Krzysztof Jurczak
  6. Komisja Planu i Finansów – dr Ewa Jakusik
  7. Komisja ds. Przewodów Doktorskich – prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski