Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

BOK
Biuro Obsługi Klienta

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: bok@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Organy i osoby   >   Rada Naukowa

Rada Naukowa

  1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
  2. Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa ustawa i regulamin uchwalony przez tę Radę.

LISTA CZŁONKÓW

 RADY NAUKOWEJ IMGW-PIB IX kadencji

( 2017 -2021)

 

L. p. IMIĘ I NAZWISKO
1. prof. dr hab. inż. Tomasz HEESE – przewodniczący Rady Naukowej
2. dr inż. Małgorzata BOGUCKA-SZYMALSKA
3. dr hab. inż. Robert BANASIAK
4. prof. dr hab. Kazimierz BANASIK
5. dr Marek CHABIOR
6. dr inż. Jerzy GRELA
7. dr inż. Marek HALINIAK
8. dr Ewa JAKUSIK
9. mgr Krzysztof JURCZAK
10. dr Małgorzata KĘPIŃSKA -KASPRZAK
11. mgr inż. Krystyna KONCA-KĘDZIERSKA
12. mgr Joanna KOPCZYŃSKA
13. mgr Agnieszka KOSIŃSKA
14. mgr inż. Beata KOWALSKA
15. mgr Andrzej KULON
16. dr Danuta LIMANÓWKA
17. dr Bożena ŁAPETA
18. prof. dr hab. inż. Maciej MACIEJEWSKI
19. dr hab. Artur MAGNUSZEWSKI
20. prof. dr hab. inż. Wojciech MAJEWSKI
21. dr Andrzej MAZUR
22. prof. dr hab. inż. Marian MOKWA
23. prof. dr hab. inż. Tomasz OKRUSZKO
24. dr hab. inż. Bogdan OZGA-ZIELIŃSKI
25. mgr inż. Krystyna PIANKO-KLUCZYŃSKA
26. prof. dr hab. inż. Laura RADCZUK
27. prof. dr hab. inż. Kazimierz RÓŻDŻYŃSKI
28. dr inż. Piotr STRUZIK
29. dr hab. Jan SZTURC
30. mgr inż. Jerzy SUKOW
31. dr hab. inż. Tamara TOKARCZYK
32. prof. dr hab. Zbigniew USTRNUL
33. mgr inż. Lech UNCZUR
34. dr hab. inż. Beniamin WIĘZIK
35. dr Krzysztof WOŚ
36. dr hab. inż. Jan WINTER
37. dr hab. Roman WÓJCIK
38. dr inż. Jan WRÓBLEWSKI
39. dr hab. inż. Tamara ZALEWSKA
40. prof. dr hab. inż. Jan ŻELAZO

 

 

SKŁAD OSOBOWY

PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ

INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

IX KADENCJI

 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. prof. dr hab. inż. Tomasz Heese Przewodniczący Rady Naukowej
2. dr hab. inż. Tamara Zalewska

 

Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej

Przewodnicząca Komisji Oceanologii

3. prof. dr hab. inż. Marian Mokwa Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
4. dr hab. Jan Szturc Przewodniczący Komisji Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery
5. dr hab. inż. Tamara Tokarczyk Przewodnicząca Komisji Hydrologii
6. dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński Przewodniczący Komisji Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód
7. mgr Krzysztof Jurczak Przewodniczący Komisji ds. Państwowej Służby Meteorologiczno-Hydrologicznej
8. dr Ewa Jakusik Przewodnicząca Komisji Planu i Finansów
9. prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich
10. inż. Joanna Szczepańska Dyrektor IMGW-PIB

 

 

Przewodniczących (stałych) Komisji Rady Naukowej:

  1. Komisja Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery – dr hab. Jan Szturc
  2. Komisja Hydrologii     – dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. nadzw. IMGW-PIB
  3. Komisja Oceanologii  – dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. nadzw. IMGW-PIB
  4. Komisja Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód – dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. nadzw. IMGW-PIB
  5. Komisja ds. Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej – mgr Krzysztof Jurczak
  6. Komisja Planu i Finansów – dr Ewa Jakusik
  7. Komisja ds. Przewodów Doktorskich – prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski