Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Organy i osoby   >   Rada Naukowa

Rada Naukowa

  1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
  2. Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa ustawa i regulamin uchwalony przez tę Radę.

LISTA CZŁONKÓW

 RADY NAUKOWEJ IMGW-PIB X kadencji

(2019 – 2022)

(stan na 24 lipca 2019)

 

1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW Przewodniczący Rady Naukowej IMGW-PIB
2.          prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul Wiceprzewodniczący RN IMGW-PIB
3.          dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. IMGW-PIB Wiceprzewodniczący RN IMGW-PIB
4. dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas Przewodniczy Komisji ds. Planu i Finansów RN IMGW-PIB
5. prof. dr hab. Kazimierz Banasik  
6. dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska  
7. mgr Paweł Ciećko  
8. dr Marek Chabior  
9. dr inż. Piotr Durajczyk  
10. dr  Krzysztof Jurczak Przewodniczący Komisji ds. Państwowej Służby Hydrologiczno – Meteorologicznej RN IMGW-PIB
11. dr inż. Agnieszka Kolanek  
12. mgr Joanna Kopczyńska  
13. prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich RN IMGW-PIB
14. prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski  
15. prof. dr hab.  Szymon Piotr Malinowski  
16. dr hab. inż. Zbigniew Matuszak  
17. prof. dr hab. Marian Mokwa  
18. prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko  
19. dr inż. Paulina Orlińska-Woźniak  
20. dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. IMGW-PIB Przewodniczący Komisji Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód RN IMGW-PIB
21. dr hab.  Bogdan Rosa, prof. IMGW-PIB  
22. dr inż. Piotr Struzik  
23. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz  
24. dr hab. Jan Szturc, prof. IMGW-PIB Przewodniczący Komisji Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery RN IMGW-PIB
25. dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB Przewodnicząca Komisji ds. Hydrologii i Oceanologii RN IMGW-PIB
26. mgr inż. Marcin Wdowikowski  
27. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski  
28. dr inż. Paweł Wilk  
29. dr Krzysztof WOŚ  
30. dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB  

 

 

SKŁAD OSOBOWY

PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ

INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

X KADENCJI

 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof UW Przewodniczący Rady Naukowej
2. prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul  Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej
3. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. IMGW-PIB Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
4. dr hab. Jan Szturc Przewodniczący Komisji Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery
5. dr hab. inż. Tamara Tokarczyk Przewodnicząca Komisji Hydrologii i Oceanologii
6. dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński Przewodniczący Komisji Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód
7. dr Krzysztof Jurczak Przewodniczący Komisji ds. Państwowej Służby Meteorologiczno-Hydrologicznej
8. dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas Przewodnicząca Komisji Planu i Finansów
9. prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich
10. dr Przemysław Ligenza Dyrektor IMGW-PIB

 

 

Przewodniczących (stałych) Komisji Rady Naukowej:

  1. Komisja Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery – dr hab. Jan Szturc, prof. IMGW-PIB
  2. Komisja Hydrologii i Oceanologii     – dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB
  3. Komisja Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód – dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. IMGW-PIB
  4. Komisja ds. Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej – dr Krzysztof Jurczak
  5. Komisja Planu i Finansów – dr inż.  Mariusz Adynkiewicz-Piragas
  6. Komisja ds. Przewodów Doktorskich – prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski