Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

BOK
Biuro Obsługi Klienta

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274
tel: (22) 56-94-540

e-mail: bok@imgw.pl

Rozwiń menu

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
tel. (22) 56-94-100
faks (22) 83-41-801; (22) 83-45-466
e-mail: imgw@imgw.pl
www.imgw.pl
www.pogodynka.pl
NIP: 5250008809
Regon: 000080507

Redakcja strony www.imgw.pl oraz redakcja strony bip.imgw.pl:

webmaster@imgw.pl


Oddział Morski w Gdyni

Oddział Morski w Gdyni
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowego Instytutu Badawczego
ul. Waszyngtona 42
81-342 Gdynia

Dyrektor Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni
Halina Burakowska
tel. (58) 62-88-160
faks (58) 62-01-641
e-mail: halina.burakowska@imgw.pl

Sekretariat:
Marzena Miszewska
tel. (58) 62-88-164
faks (58) 62-01-641
e-mail: sekretariat.gdynia@imgw.pl


Oddział w Krakowie

Oddział w Krakowie
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowego Instytutu Badawczego
ul. Piotra Borowego 14
30-215 Kraków

Dyrektor Oddziału w Krakowie
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
tel. (12) 63-98-160
faks (12) 62-88-163
e-mail: zbigniew.ustrnul@imgw.pl

Sekretariat:
Ewelina Kwoka
tel. (12) 63-98-161
faks (12) 63-98-201
e-mail: sekretariat.krakow@imgw.pl


Oddział w Poznaniu

Oddział w Poznaniu
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowego Instytutu Badawczego
ul. Dąbrowskiego 174/176
60-594 Poznań

Dyrektor Oddziału w Poznaniu
mgr Przemysław Ciesielski
tel. (61) 84-95-160
faks (61) 29-77-969
e-mail: przemyslaw.ciesielski@imgw.pl

Sekretariat:
Agnieszka Dobroniecka
tel. (61) 84-95-161
faks (61) 29-77-969
e-mail: sekretariat.poznan@imgw.pl


Oddział we Wrocławiu

Oddział we Wrocławiu
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowego Instytutu Badawczego
ul. Parkowa 30
51-616 Wrocław

Dyrektor Oddziału we Wrocławiu
dr inż. Ryszard Kosierb
tel. (71) 32-00-160
e-mail: ryszard.kosierb@imgw.pl

Sekretariat:
Małgorzata Sieradzka
tel. (71) 32-00-161
e-mail: sekretariat.wroclaw@imgw.pl


Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach (OTKZ)

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowego Instytutu Badawczego
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice

Dyrektor OTKZ w Katowicach
mgr inż. Edmund Sieinski
tel. (32) 60-29-372
faks (32) 60-29-371
e-mail: edmund.sieinski@imgw.pl

Sekretariat:
Elwira Sikora
tel. (32) 60-29-370
tel. (32) 60-29-371
e-mail: sekretariat.otkz@imgw.pl


Biuro Obsługi Klienta w Warszawie
e-mail: bok@imgw.pl
tel. (22) 56-94-271
tel. (22) 56-94-274
tel. (22) 56-94-540


Biuro Obsługi Klienta Oddział Wrocław
mgr Andrzej Dancewicz
tel:  (71) 32-00-351
e-mail: bok.wroclaw@imgw.pl


Biuro Obsługi Klienta Oddział Morski w Gdyni
mgr Bożena Słowińska
e-mail: bok.gdynia@imgw.pl
tel. (58) 62-88-235
kom. 781-774-154
faks (58) 62-88-163Biuro Obsługi Klienta Oddział w Krakowie
Anna Chromik
Magdalena Sala-Cabak
e-mail: bok.krakow@imgw.pl
tel. (12) 63-98-134, (12) 63-98-274


Biuro Obsługi Klienta Oddziału w Poznaniu
Ekspertyzy meteorologiczne i hydrologiczne

mgr Przemysław Mager
e-mail: przemyslaw.mager@imgw.pl
tel. (61) 84-95-181,
kom. 503-161-161
faks (61) 29-77-969


Ekspertyzy w Warszawie (dane historyczne)
mgr inż. Anna Strzelczak
e-mai: anna.strzelczak@imgw.pl
tel. (22) 56-94-254
mgr Sławomir Wereski
e-mai: slawomir.wereski@imgw.pl
tel. (22) 56-94-381


Zasoby energii wiatru
mgr Michał Kowalewski
e-mai: michal.kowalewski@imgw.pl
tel. (22) 56-94-226
faks (22) 56-94-169


Biuro Obsługi Klienta
Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach
Zakres działania:
Oceny bieżące i okresowe oraz nadzór nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa budowli piętrzących.
Badania konstrukcji ziemnych i betonowych budowli piętrzących oraz ich technologii, wykonywanie badań próbek wody i ścieków.
mgr Robert Gil
e-mail: robert.gil@imgw.pl
tel. (32) 60-29-376