Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

BOK
Biuro Obsługi Klienta

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274
tel: (22) 56-94-540

e-mail: bok@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Majątek   >   Sprzedaż zbędnych składników majątku nieruchomego

Sprzedaż zbędnych składników majątku nieruchomego

Ogłoszenie

dot. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  położonej w Szczecinku przy ul. Zielonej 41, w powiecie szczecineckim, województwo zachodniopomorskie.

Termin składania ofert: do dnia 16.11.2018 r. do godz. 15.00

Termin otwarcia ofert: 19.11.2018 r. o godz. 10.30

Ogłoszenie – Szczecinek (pdf)

Regulamin przetargu (pdf)

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu (pdf)

Załącznik nr 3 – wzór oferty nabycia (pdf)

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia (pdf)

————————————————————————-

Ogłoszenie

dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Karpaczu przy ul. Leśnej 8 w drodze odstąpienia od przetargu

Termin składania ofert: do dnia 30.11.2018 r.

Termin otwarcia ofert: 03.12.2018 r. o godz. 10.00

Ogłoszenie – Karpacz (pdf)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży – Karpacz (pdf)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór oferty nabycia (pdf)

Załącznik nr 1 do oferty – wzór oświadczenia (pdf)

————————————————————————-

Ogłoszenie

dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Borowej Górze przy ul. Lipowej 1 w drodze odstąpienia od przetargu.

Pisemne oferty należy składać do dnia 05.11.2018r. do godziny 10:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.11.2018r. o godzinie 10:15

Ogłoszenie – Borowa Góra (pdf)

————————————————————————-

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej złożonej z działek nr ewidencyjny 47/3 i 47/10 z obrębu 5-Brwinów, położonej w Brwinowie, powiat pruszkowski

Termin składania ofert do dnia 26.10.2018 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2018 r. o godz. 10.30

Ogłoszenie – Brwinów (pdf)

Opis przedmiotu przetargu – Brwinów (pdf)

Regulamin przetargu – Brwinów (pdf)

Wzór oferty do nabycia (doc)

Wzór oświadczenia (doc)

Zawiadomienie o wyniku przetargu (pdf)

————————————————————————-

Ogłoszenie

dot. pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie, położonej na terenie Oddziału Morskiego w Gdyni.

Termin składania ofert: 25 września 2018 r. godz. 11:20

Termin otwarcia ofert: 25 września 2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie – Słupsk (pdf)

Regulamin przetargu (pdf)

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu – Oświadczenie oferenta Słupsk (docx)

Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu – wzór oferty Słupsk (docx)

Załącznik nr 3 do Regulaminu przetargu – Oświadczenie współmałżonka (docx)

Unieważnienie przetargu (pdf)