Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: bok@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Majątek   >   Sprzedaż zbędnych składników majątku nieruchomego

Sprzedaż zbędnych składników majątku nieruchomego

Ogłoszenie

dot. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brwinowie przy ul. Przejazd 2 w drodze odstąpienia od przetargu

Termin składania ofert: do dnia 20.05.2019 r.

Termin otwarcia ofert: 21.05.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie – Brwinów (pdf)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży – Brwinów (pdf)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór oferty nabycia (doc)

Załącznik nr 1 do oferty – wzór oświadczenia (doc)


Ogłoszenie

dot. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Szczecinku przy ul. Zielonej 41 w drodze odstąpienia od przetargu

Termin składania ofert: do dnia 20.05.2019 r.

Termin otwarcia ofert: 21.05.2019 r. godz. 10:30

Ogłoszenie – Szczecinek (pdf)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży – Szczecinek (pdf)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór oferty nabycia (doc)

Załącznik nr 1 do oferty – wzór oświadczenia (doc)


Ogłoszenie

dot. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Borowej Górze przy ul. Lipowej 1 w drodze odstąpienia od przetargu

Termin składania ofert: do dnia 20.05.2019 r.

Termin otwarcia ofert: 21.05.2019 r. godz. 11:00

Ogłoszenie – Borowa Góra (pdf)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży – Borowa Góra (pdf)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór oferty nabycia (doc)

Załącznik nr 1 do oferty – wzór oświadczenia (doc)