Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

BOK
Biuro Obsługi Klienta

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274
tel: (22) 56-94-540

e-mail: bok@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Majątek   >   Sprzedaż zbędnych składników majątku nieruchomego

Sprzedaż zbędnych składników majątku nieruchomego

Ogłoszenie

sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Borowej Górze przy ul. Lipowej 1 w drodze odstąpienia od przetargu

Ogłoszenie – odstąpienie od przetargu – Borowa Góra (pdf)

Ogłoszenie – odstąpienie od przetargu (Borowa Góra) – 2 (pdf)

————————————————————————-

Ogłoszenie

dot. pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie, położonej na terenie Oddziału Morskiego w Gdyni.

Termin składania ofert: 25 września 2018 r. godz. 11:20

Termin otwarcia ofert: 25 września 2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie – Słupsk (pdf)

Regulamin przetargu (pdf)

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu – Oświadczenie oferenta Słupsk (docx)

Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu – wzór oferty Słupsk (docx)

Załącznik nr 3 do Regulaminu przetargu – Oświadczenie współmałżonka (docx)