Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: bok@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Majątek   >   Sprzedaż zbędnych składników majątku nieruchomego

Sprzedaż zbędnych składników majątku nieruchomego

Ogłoszenie

dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Szczecinku przy ul. Zielonej 41 w drodze odstąpienia od przetargu

Termin składania ofert: do dnia 31.01.2019 r.

Termin otwarcia ofert: 01.02.2019 r. o godz. 10.00

ogłoszenie – odstąpienie od przetargu Szczecinek 11. 01.2019 (pdf)

oferta nabycia – szczecinek zał. nr 2 (pdf)

oświadczenie oferenta (pdf)

opis przedmiotu sprzedaży (pdf)

————————————————————————-

Ogłoszenie

dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Brwinowie przy ul. Przejazd 2 w drodze odstąpienia od przetargu

Termin składania ofert do dnia 19.12.2018 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2018 r. o godz. 10.00

Ogłoszenie – odstąpienie od przetargu Brwinów (pdf)

Szczegółowy opis przedmiotu (pdf)

Wzór oferty do nabycia (pdf)

————————————————————————-

Ogłoszenie

dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Karpaczu przy ul. Leśnej 8 w drodze odstąpienia od przetargu

Termin składania ofert: do dnia 30.11.2018 r.

Termin otwarcia ofert: 03.12.2018 r. o godz. 10.00

Ogłoszenie – Karpacz (pdf)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży – Karpacz (pdf)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór oferty nabycia (pdf)

Załącznik nr 1 do oferty – wzór oświadczenia (pdf)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)

————————————————————————-

Ogłoszenie

dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Borowej Górze przy ul. Lipowej 1 w drodze odstąpienia od przetargu.

Pisemne oferty należy składać do dnia 05.11.2018r. do godziny 10:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.11.2018r. o godzinie 10:15

Ogłoszenie – Borowa Góra (pdf)

————————————————————————-