Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia poniżej 30 tys. Euro

Zamówienia poniżej 30 tys. Euro

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
21 września 2019 21 września 2019, 1:25 Przegląd pomp zasilających w wodę obiekt WOM Śnieżka
21 września 2019 21 września 2019, 1:25 Wykonanie prac remontowych na terenie stacji wodowskazowej Oława rz. Odra. Wymiana 2 pali wodowskazowych W1 i W1
21 września 2019 21 września 2019, 1:25 Wykonanie prac remontowych na terenie stacji wodowskazowej Szprotawa rz. Bóbr. Remont schodów skarpowych, wylanie fundamentu pod schody
21 września 2019 21 września 2019, 1:25 Wykonanie prac remontowych na terenie stacji wodowskazowej Szprotawa rz. Szprotawa. Remont budki limnigrafu
21 września 2019 21 września 2019, 1:25 Wykonanie prac remontowych na terenie stacji wodowskazowej Pleśno rz. Lubasza. Remont schodów skarpowych
21 września 2019 21 września 2019, 1:25 Likwidacja dwóch zbiorników betonowych na ścieki, rekultywacja terenu po usuniętych zbiornikach
21 września 2019 21 września 2019, 1:25 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie (wymianie) instalacji wody zimnej na odcinku od zaworu głównego (wodomierza) do węzła cieplnego wraz z odgałęzieniem do pionu, w budynku IMGW-PIB zlokalizowanym w Gdyni przy ul. Waszyngtona 42 – budynek A
21 września 2019 21 września 2019, 1:25 Wydzielenie łazienek w lokalach 1 i 4 w budynku Olszewskiego 4 we Wrocławiu
21 września 2019 21 września 2019, 1:25 Remont zbiornika wody pitnej zlokalizowanego w budynku WOM Śnieżka
21 września 2019 21 września 2019, 1:25 Wymiana wykładziny w pozostałych pomieszczeniach RSHM Opole przy ul. Przeskok 4