Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia poniżej 30 tys. Euro

Zamówienia poniżej 30 tys. Euro

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
12 lipca 2020 12 lipca 2020, 2:49 Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamierzenia budowlanego pn.: „Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla istniejących budynków biurowo-administracyjnych na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie”
12 lipca 2020 12 lipca 2020, 2:49 Świadczenie usług serwisowania zasilaczy awaryjnych w obiektach IMGW-PIB
12 lipca 2020 12 lipca 2020, 2:49 Przegląd zbiorników ciśnieniowych hydroforów dla obiektu WOM Śnieżka
12 lipca 2020 12 lipca 2020, 2:49 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zestawu klimatyzacji typu SPLIT w obiekcie IMGW-PIB w miejscowości Radawiec Duży
12 lipca 2020 3 lipca 2020, 12:00 Przegląd sprzętu przeciwpożarowego w budynku SHM Kozienice, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719).
12 lipca 2020 3 lipca 2020, 12:00 Przegląd sprzętu przeciwpożarowego w budynku SHM Lublin-Radawiec, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn.zm.) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719).
12 lipca 2020 3 lipca 2020, 12:00 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zestawu klimatyzacji typu SPLIT w obiekcie IMGW-PIB w miejscowości Radawiec Duży.