Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia poniżej 30 tys. Euro - ARCHIWUM

Zamówienia poniżej 30 tys. Euro – ARCHIWUM

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
17 września 2019 17 września 2019, 18:14 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie (wymianie) instalacji wody zimnej na odcinku od zaworu głównego (wodomierza) do węzła cieplnego wraz z odgałęzieniem do pionu, w budynku IMGW-PIB, zlokalizowanym w Gdyni, przy ul. Waszyngtona 42 – budynek A
17 września 2019 17 września 2019, 18:14 Sukcesywna dostawa węgla kamiennego dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego
17 września 2019 17 września 2019, 18:14 Wykonanie rozbiórki budynku biurowo – technicznego na działce nr ewid. 1/14, obręb 16 przy ul. Zegrzyńskiej 38 w Legionowie
17 września 2019 17 września 2019, 18:14 Wykonanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na rozbiórkę trzech masztów o konstrukcji stalowej kratownicowej wraz z fundamentami (rozbiórka fundamentów do głębokości min. 40 cm poniżej poziomu terenu) na działce: obręb 7-04-1; nr działki 9/5, przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie
17 września 2019 30 sierpnia 2019, 12:00 Wykonanie projektu budowlano-technicznego remontu obiektu IMGW-PIB w Muszynie ul. Zdrojowa 12 wraz z wykonaniem przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
17 września 2019 17 września 2019, 18:14 Wykonanie prac remontowych na Stacji Hydrologiczno–Meteorologicznej w Łebie
17 września 2019 4 września 2019, 0:00 Dostawa oleju opałowego dla ASS w Częstochowie
17 września 2019 17 września 2019, 18:14 Wykonanie prac remontowych na terenie stacji wodowskazowej Bystrzyca Kłodzka rz. Nysa Kłodzka. Remont murowanej budki limnigraficznej
17 września 2019 17 września 2019, 18:14 Wykonania projektu budowlanego zewnętrznej klatki schodowej do budynku gospodarczego w IMGW-PIB ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków
17 września 2019 17 września 2019, 18:14 Usługa wykonania ogrodzenia zewnętrznego Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Olsztynie przy ul. Sielskiej 22A 10-802 Olsztyn