Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia poniżej 30 tys. Euro - ARCHIWUM

Zamówienia poniżej 30 tys. Euro – ARCHIWUM

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
6 kwietnia 2020 6 kwietnia 2020, 12:58 Przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych stanowiących wyposażenie obiektu IMGW-PIB w Radawcu Dużym
6 kwietnia 2020 6 kwietnia 2020, 12:58 Świadczenie usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego z nieruchomości IMGW-PIB w miejscowości Radawiec Duży
6 kwietnia 2020 6 kwietnia 2020, 12:58 Wykonanie przeglądu poszycia dachowego Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce
6 kwietnia 2020 6 kwietnia 2020, 12:58 Remont nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykonaniem podbudowy na terenie obiektu IMGW-PIB w Kętrzynie (kod pocztowy 11-400) przy ul. Bydgoskiej 31
6 kwietnia 2020 6 kwietnia 2020, 12:58 Dostawa kosiarek ogrodowych w liczbie 3 sztuk zgodnie z miejscem dostawy
6 kwietnia 2020 6 kwietnia 2020, 12:58 Dostawa traktorów ogrodowych samojezdnych Husqvarna RIDER R 214TC w liczbie 9 sztuk zgodnie z miejscem dostawy
6 kwietnia 2020 6 kwietnia 2020, 12:58 Remont wieży pomiarowej zamontowanej na dachu budynku IMGW-PIB w Gdyni przy ulicy Waszyngtona 42
6 kwietnia 2020 6 kwietnia 2020, 12:58 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie: „Zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, oraz doprowadzenie sieci elektrycznych i teletechnicznych do obiektów użytkowych w obrębie szczytu góry Śnieżka” – dla potrzeb etapu oszacowania wartości zamówienia
6 kwietnia 2020 6 kwietnia 2020, 12:58 Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej dla 11 pomieszczeń mieszczących się w budynku A i B Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB przy ulicy Podleśnej 61 w Warszawie.
6 kwietnia 2020 6 kwietnia 2020, 12:58 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej dla pomieszczenia biurowego mieszczącego się w budynku A przy ulicy Waszyngtona 42 w Gdyni