Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia poniżej 30 tys. Euro - ARCHIWUM

Zamówienia poniżej 30 tys. Euro – ARCHIWUM

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
27 grudnia 2019 10 stycznia 2020, 12:00 Dostawa środków czystości dla IMGW-PIB we Wrocławiu
24 stycznia 2020 24 stycznia 2020, 15:22 Świadczenie usług polegających na przyjmowaniu, doręczaniu i zwrocie przesyłek kurierskich z gwarantowanym terminem doręczenia do każdego miejsca wkraju i za granicą na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i jego oddziałów w całym kraju, w okresie 14 miesięcy
24 stycznia 2020 24 stycznia 2020, 15:22 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego dla potrzeb budynków IMGW-PIB w Lesznie i Zielonej Górze
24 stycznia 2020 24 stycznia 2020, 15:22 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb budynków IMGW-PIB w Wieluniu i Słubicach
24 stycznia 2020 24 stycznia 2020, 15:22 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie (wymianie) instalacji wody zimnej na odcinku od zaworu głównego wodomierza do węzła cieplnego wraz z odgałęzieniem do pionu, w budynku IMGW-PIB zlokalizowanym w Gdyni przy ul. Waszyngtona 42 – budynek A
24 stycznia 2020 24 stycznia 2020, 15:22 Usługę remontu instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Olsztynie przy ul. Sielskiej 22A
24 stycznia 2020 24 stycznia 2020, 15:22 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie (wymianie) instalacji wody zimnej na odcinku od zaworu głównego wodomierza do węzła cieplnego wraz z odgałęzieniem do pionu, w budynku IMGW-PIB zlokalizowanym w Gdyni przy ul. Waszyngtona 42 – budynek A
24 stycznia 2020 24 stycznia 2020, 15:22 Usługa remontu instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Olsztynie przy ul. Sielskiej 22A.
24 stycznia 2020 24 stycznia 2020, 15:22 Malowanie pokoju o powierzchni ścian i sufitu ok. 80 m2
24 stycznia 2020 24 stycznia 2020, 15:22 Usługę wykonania operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 21/8 obręb ewidencyjny 22 – Krywlany położonej w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245