Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

BOK
Biuro Obsługi Klienta

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274
tel: (22) 56-94-540

e-mail: bok@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia poniżej 30 tys. Euro - ARCHIWUM

Zamówienia poniżej 30 tys. Euro – ARCHIWUM

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
17 października 2018 17 października 2018, 15:29 Sukcesywna dostawa węgla kamiennego i oleju opałowego dla Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
17 października 2018 17 października 2018, 15:29 Wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu zagospodarowania działki, projektu budowlanego i projektów budowlano-wykonawczych, dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa posterunku meteorologicznego z masztem pod antenę odbioru satelitarnych danych meteorologicznych Sentinel dla IMGW-PIB w Krakowie ul. Piotra Borowego 14”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
17 października 2018 17 października 2018, 15:29 Dozór i konserwacja kotłowni dwufunkcyjnej tj. 2 kotłów gazowych firmy Limo Mosino: 1. Typ’LUMO’ 200 kW. Nr.1/200 2. Typ’LUMO’ 170 kW. Nr.11/170 3. Zasobnik wody użytkowej o poj. 200l
17 października 2018 17 października 2018, 15:29 Sprzedaż zbędnego środka trwałego IMGW-PIB – zabudowanej nieruchomości gruntowej
17 października 2018 17 października 2018, 15:29 Usługa okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zarządzanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie
17 października 2018 17 października 2018, 15:29 Wykonanie: projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami) i uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, oraz projektów wykonawczych (branżowych) modernizacji (adaptacji) pomieszczeń na cele stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych w budynku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie w ramach projektu System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
17 października 2018 17 października 2018, 15:29 Wykonanie projektu architektonicznego wnętrz wraz z projektami wykonawczymi instalacji wewnętrznych, adaptacji pomieszczeń na cele stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych w budynku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie w ramach projektu: System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
17 października 2018 17 października 2018, 15:29 Usługa serwisu sprzętu drukującego
17 października 2018 17 października 2018, 15:29 Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych i garażowych Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej w Zakopanem, ul. Henryka Sienkiewicza 26c, 34-500 Zakopane
17 października 2018 17 października 2018, 15:29 Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa przyłącza wodociągowego Dz 110, długości L= 245 m, wraz z wymianą zestawu hydroforowego na terenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Zegrzyńskiej 38 w Legionowie” w niżej wymienionym zakresie