Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: bok@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia poniżej 30 tys. Euro - ARCHIWUM

Zamówienia poniżej 30 tys. Euro – ARCHIWUM

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
25 maja 2019 25 maja 2019, 12:52 Usługa wykonania kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach IMGW-PIB
25 maja 2019 25 maja 2019, 12:52 Wykonanie prac remontowych na terenie SHM Kłodzko przy ul. Dusznickiej 9 w Kłodzku
25 maja 2019 25 maja 2019, 12:52 Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wraz z opinią stanu technicznego budynku, stacji synoptycznej PSHM, przy ul. Szreńskiej 14 w Mławie, oraz wykonanie projektu technicznego naprawy miejsc zawilgoceń ścian i stropów
25 maja 2019 25 maja 2019, 12:52 Plan rozmieszczenia klimatyzatorów, zakup, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej dla 8 pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku B przy ulicy Waszyngtona 42 w Gdyni
25 maja 2019 25 maja 2019, 12:52 Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na wykonywaniu przeglądów technicznych (rocznych i pięcioletnich) obiektów budowlanych IMGW – PIB
25 maja 2019 25 maja 2019, 12:52 Świadczenie usług poligraficznych dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego do dnia 31 grudnia 2019 r.
25 maja 2019 25 maja 2019, 12:52 Zapytanie ofertowe na usługę kompleksowego, całorocznego utrzymania stałej czystości części wspólnych w części mieszkalnej SHM Lesko w Lesku oraz odśnieżanie terenu zewnętrznego przynależnego do korzystania przez najemców lokali mieszkalnych w SHM Lesko w Lesku przy ul. Widokowej 36, w terminie 15.04.2019 r. – 31.12.2019 r.
25 maja 2019 25 maja 2019, 12:52 Wykonanie obowiązkowych przeglądów elektrycznych i elektrostatycznych w obiektach IMGW – PIB zgodnie z przedstawionym wykazem adresowym
25 maja 2019 25 maja 2019, 12:52 Wykonanie prac remontowych 5 pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Parkowej 30 we Wrocławiu
25 maja 2019 25 maja 2019, 12:52 Wykonanie projektu budowlanego modernizacji i przebudowy budynku przy ul. Olszewskiego 4 we Wrocławiu w celu wydzielenia węzłów sanitarnych (łazienek) w lokalach 1 i 4 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami wynikającymi z ustawy Prawo Budowlane (w tym – jeśli zajdzie taka konieczność – z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę)