Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia poniżej 30 tys. Euro - ARCHIWUM

Zamówienia poniżej 30 tys. Euro – ARCHIWUM

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
12 listopada 2019 12 listopada 2019, 4:11 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie (wymianie) instalacji wody zimnej na odcinku od zaworu głównego wodomierza do węzła cieplnego wraz z odgałęzieniem do pionu, w budynku IMGW-PIB zlokalizowanym w Gdyni przy ul. Waszyngtona 42 – budynek A
12 listopada 2019 12 listopada 2019, 4:11 Usługę remontu instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Olsztynie przy ul. Sielskiej 22A
12 listopada 2019 12 listopada 2019, 4:11 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie (wymianie) instalacji wody zimnej na odcinku od zaworu głównego wodomierza do węzła cieplnego wraz z odgałęzieniem do pionu, w budynku IMGW-PIB zlokalizowanym w Gdyni przy ul. Waszyngtona 42 – budynek A
12 listopada 2019 12 listopada 2019, 4:11 Usługa remontu instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Olsztynie przy ul. Sielskiej 22A.
12 listopada 2019 12 listopada 2019, 4:11 Malowanie pokoju o powierzchni ścian i sufitu ok. 80 m2
12 listopada 2019 12 listopada 2019, 4:11 Usługę wykonania operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 21/8 obręb ewidencyjny 22 – Krywlany położonej w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245
12 listopada 2019 12 listopada 2019, 4:11 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie (wymianie) instalacji wody zimnej na odcinku od zaworu głównego wodomierza do węzła cieplnego wraz z odgałęzieniem do pionu, w budynku IMGW-PIB zlokalizowanym w Gdyni przy ul. Waszyngtona 42 – budynek A
12 listopada 2019 12 listopada 2019, 4:11 Wykonanie prac remontowych na terenie stacji wodowskazowej Szprotawa rz. Bóbr. Remont schodów skarpowych, wylanie fundamentu pod schody
12 listopada 2019 12 listopada 2019, 4:11 Wykonanie prac remontowych na terenie stacji wodowskazowej Szprotawa rz. Szprotawa
12 listopada 2019 12 listopada 2019, 4:11 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu instalacji C.O wraz z wymianą istniejącego pieca na „ekogroszek” na piec gazowy oraz wykonanie projektu budowlanego i/lub budowlanowykonawczego, wewnętrznej instalacji gazowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż z w/w dokumentacji projektowych