Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Ponowne wykorzystanie danych

Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego dostępne są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem: https://dane.imgw.pl/ oraz na stronie www.pogodynka.pl.

Dane, które nie zostały udostępnione powyższymi sposobami, mogą być przekazane na wniosek.

W celu ułatwienia dostępu do danych oraz uproszczenia obsługi systemu teleinformatycznego służącego ich udostępnianiu IMGW-PIB udostępnia następujące dokumenty:

1) listę danych dostępnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem:

https://dane.imgw.pl/pliki/listaDanychSystem.xlsx;

2) listę danych dostępnych za pośrednictwem strony www.pogdynka.pl pod adresem:

https://dane.imgw.pl/pliki/listaDanychPogodynka.xlsx;

3) mapę hydrologicznych stacji pomiarowych pod adresem:

https://dane.imgw.pl/pliki/mapaStacjiHydrologicznych.png;

4) mapę meteorologicznych stacji pomiarowych pod adresem:

https://dane.imgw.pl/pliki/mapaStacjiMeterologicznych.png;

5) instrukcję obsługi systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4, pod adresem:

https://dane.imgw.pl/pliki/instrukcja.pdf;

6) słowniki, pod adresem: https://dane.imgw.pl/pliki/slowniki.xlsx;

7) wzór wniosku o ponowne wykorzystanie danych pod adresem:

https://dane.imgw.pl/pliki/wniosek.pdf.

Regulamin udostępniania danych (plik pdf)

Reklamacje i problemy techniczne można składać pod adresem e-mail: bok@imgw.pl


Zamieszczono: Grudzień 30, 2016 przez amadejak