Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Informacje pokontrolne

  1. Wystąpienie Pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli  z przeprowadzonego audytu realizacji Projektu Banku Światowego z dnia 29 maja 2013 r.  czytaj >>

Zamieszczono: Czerwiec 26, 2014 przez pkustron