Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Rada Naukowa

  1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
  2. Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa ustawa i regulamin uchwalony przez tę Radę.

LISTA CZŁONKÓW

RADY NAUKOWEJ IMGW-PIB VIII kadencji

( 2016 -2020)

L. p. IMIĘ I NAZWISKO
1. prof. dr hab. inż. Tomasz HEESE  -  przewodniczący
2. mgr Mateusz BALCEROWICZ
3. dr hab. inż. Robert BANASIAK
4. prof. dr hab. Kazimierz BANASIK
5. dr Marek CHABIOR
6. mgr inż. Jacek GIERCZAK
7. dr inż. Jerzy GRELA
8. dr inż. Marek HALINIAK
9. dr Ewa JAKUSIK
10. mgr Krzysztof JURCZAK
11. mgr Andrzej KADŁUBOWSKI
12. dr Małgorzata KĘPIŃSKA -KASPRZAK
13. mgr inż. Robert KĘSY
14. prof. dr hab. Zbigniew KLEDYŃSKI
15. mgr Agnieszka KOSIŃSKA
16. mgr inż. Beata KOWALSKA
17. mgr inż. Iwona KOZA
18. dr Danuta LIMANÓWKA
19. dr Bożena ŁAPETA
20. dr hab. Artur MAGNUSZEWSKI
21. prof. dr hab. inż. Wojciech MAJEWSKI
22. dr Andrzej MAZUR
23. prof. dr hab. inż. Marian MOKWA
24. dr hab. inż. Tomasz OKRUSZKO
25. prof. dr hab. inż. Laura RADCZUK
26. prof. dr hab. inż. Kazimierz RÓŻDŻYŃSKI
27. dr inż. Piotr STRUZIK
28. dr hab. Jan SZTURC
29. mgr inż. Jerzy SUKOW
30. dr hab. inż. Andrzej TIUKAŁO
31. dr hab. inż. Tamara TOKARCZYK
32. mgr inż. Lech UNCZUR
33. dr hab. inż. Beniamin WIĘZIK
34. prof. dr hab. inż. Jan WINTER
35. dr inż. Jan WRÓBLEWSKI
36. prof. dr hab. inż. Janusz ZALESKI
37. dr hab. inż. Tamara ZALEWSKA
38. prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK
39. prof. dr hab. inż. Jan ŻELAZO

SKŁAD PREZYDIUM

RADY NAUKOWEJ

INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

VIII  KADENCJI

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

Przewodniczący Rady Naukowej

2. dr hab. inż. Tamara Zalewska

Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej

Przewodnicząca

Komisji Oceanologii

3. dr hab. Jan Szturc Przewodniczący

Komisji Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery

4. dr hab. inż. Tamara Tokarczyk

Przewodnicząca

Komisji Hydrologii

5. prof. dr hab. Zbigniew Kledyński

Przewodniczący Komisji Inżynierii,  Gospodarki Wodnej i  Jakości Wód
6. mgr inż. Jacek Gierczak Przewodniczący

Komisji

ds. Techniki i Organizacji Służby

7. dr Ewa Jakusik Przewodnicząca

Komisji Planu i Finansów

8. dr inż. Przemysław Łagodzki Dyrektor  IMGW-PIB


Przewodniczący Komisji Rady Naukowej

  1. Komisja Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery dr hab. Jan Szturc
  2. Komisja Hydrologii dr hab. inż. Tamara Tokarczyk
  3. Komisja Oceanologii dr hab. inż. Tamara Zalewska
  4. Komisja Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód prof. dr hab. Zbigniew Kledyński
  5. Komisja ds. Techniki i Organizacji Służby mgr inż. Jacek Gierczak
  6. Komisja Planu i Finansów dr Ewa Jakusik

Zamieszczono: Marzec 21, 2012 przez admin