Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Rada Naukowa

  1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
  2. Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa ustawa i regulamin uchwalony przez tę Radę.
  3. W skład Rady Naukowej zostało powołanych 40 członków. Na dzień 21 stycznia 2015 r. Rada Naukowa składa się z 35 członków.

LISTA CZŁONKÓW

RADY NAUKOWEJ IMGW-PIB VIII kadencji

( 2016 -2020)

L. p. IMIĘ I NAZWISKO
1. prof. dr hab. inż. Tomasz Heese -  przewodniczący
2. mgr Mateusz BALCEROWICZ
3. dr hab. inż. Robert BANASIAK
4. prof. dr hab. Kazimierz BANASIK
5. dr Marek CHABIOR
6. mgr inż. Jacek GIERCZAK
7. dr inż. Jerzy GRELA
8. dr inż. Marek HALINIAK
9. dr hab. Piotr Kowalczak
10. dr Ewa JAKUSIK
11. mgr Krzysztof JURCZAK
12. mgr Andrzej KADŁUBOWSKI
13. dr Małgorzata KĘPIŃSKA -KASPRZAK
14. mgr inż. Robert KĘSY
15. prof. dr hab. Zbigniew KLEDYŃSKI
16. mgr Agnieszka KOSIŃSKA
17. mgr inż. Beata KOWALSKA
18. mgr inż. Iwona KOZA
19. dr Danuta LIMANÓWKA
20. dr Bożena ŁAPETA
21. dr hab. Artur MAGNUSZEWSKI
22. prof. dr hab. inż. Wojciech MAJEWSKI
23. dr Andrzej MAZUR
24. prof. dr hab. inż. Marian MOKWA
25. dr hab. inż. Tomasz OKRUSZKO
26. prof. dr hab. inż. Laura RADCZUK
27. prof. dr hab. inż. Kazimierz RÓŻDŻYŃSKI
28. dr inż. Piotr STRUZIK
29. dr hab. Jan SZTURC
30. mgr inż. Jerzy SUKOW
31. dr hab. inż. Andrzej TIUKAŁO
32. dr hab. inż. Tamara TOKARCZYK
33. mgr inż. Lech UNCZUR
34. dr hab. inż. Beniamin WIĘZIK
35. prof. dr hab. inż. Jan WINTER
36. dr inż. Jan WRÓBLEWSKI
37. prof. dr hab. inż. Janusz ZALESKI
38. dr hab. inż. Tamara ZALEWSKA
39. prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK
40. prof. dr hab. inż. Jan ŻELAZO

SKŁAD PREZYDIUM

RADY NAUKOWEJ

INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

VIII KADENCJI

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

1. prof. dr hab. inż. Tomasz Heese Przewodniczący Rady Naukowej
2. dr hab. inż. Tamara Zalewska Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej

3. dr hab. inż. Tamara Zalewska

Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej

Przewodnicząca

Komisji Oceanologii

4. dr hab. Jan Szturc Przewodniczący

Komisji Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery

5. dr hab. inż. Tamara Tokarczyk

Przewodnicząca

Komisji Hydrologii

6. prof. dr hab. Zbigniew Kledyński

Przewodniczący Komisji Inżynierii,  Gospodarki Wodnej i  Jakości Wód
7. mgr inż. Jacek Gierczak Przewodniczący

Komisji ds. Techniki

i Organizacji Służby

8. dr Ewa Jakusik Przewodnicząca

Komisji Planu i Finansów

Przewodniczący Komisji Rady Naukowej

  1. Komisja Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery dr hab. Jan Szturc
  2. Komisja Hydrologii dr hab. inż. Tamara Tokarczyk
  3. Komisja Oceanologii dr hab. inż. Tamara Zalewska
  4. Komisja Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód prof. dr hab. Zbigniew Kledyński
  5. Komisja ds. Techniki i Organizacji Służby mgr inż. Jacek Gierczak
  6. Komisja Planu i Finansów dr Ewa Jakusik

Zamieszczono: Marzec 21, 2012 przez admin